Home About VSS Contact Us
Welcome To Vishwa Shanti Sarovar
    Contact Us
   Brahma Kumaris
     'INDRAPRASTHA BHAVAN',
     8-A, Near Diksha Bhumi,Vasant Nagar,

     Neeri Road, Nagpur, Maharashtra - 440022
     Mob. 7498386403
     Email:-vasantnagar.ngp@bkivv.org
Vishwa Shanti Sarovar,
Near VCA Stadium,Wardha Road,
Jamtha,Nagpur - 441108
Maharashtra [India]
Mob. 7498386403
Email:-info@vishwashantisarovar.org